Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини!

ТОВ «Українська енергетична біржа» із залученням агента

ТОВ «Житомирські торги» код ЄДРПОУ 44398145

«21» вересня 2021 року об 11:20 год проводить додатковий аукціон з використанням електронної торгової системи https://auc.ukrforest.comз продажу необробленої деревини заготівлі ІII кварталу 2021 року

(з попереднім оглядом лісопродукції на складі Продавця)

ДП «Житомирський лісгосп» та ДП «Коростишівське лісове господарство».

УВАГА! До участі в електронному аукціоні з умовою попереднього огляду

лісопродукцї допускаються лише ті Покупці, які провели попередній

огляд запропонованої для продажу деревини і підписали з Продавцем відповідний

акт. Покупець приймає участь велектронному аукціоні виключно по тим лотам, огляд якихним проведено тапідтверджено відповідним актом.

Додаткова інформація зазначена на офіційних веб-сайтах державних підприємств.

Для участі в торговій сесії учасникам необхідно акредитуватися за посиланням https://accredit.ueex.com.ua/form/wood-trading/ в розділі «Необроблена деревина» та подати наступні скановані копії документів наe-mailtbzt@hotmail.com:

  • заяву про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності);
  • заява про приєднання до Регламенту;
  • заява про приєднання до Договору;
  • довідку про переробку за попередній квартал (з підписом та печаткою (за наявності);
  • платіжні доручення про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних.

Оригінали зазначених документів необхідно надіслати на поштову адресу агента: 10008, м.Житомир, вул. І. Кочерги 2а, оф. 9 або Нова пошта: м.Житомир, Відділення №27, номер телефону отримувача: +38(098)315-10-07, отримувач – ТОВ «Житомирські торги».

 

Учасники торгової сесії:

сплачують внесок за обробку даних у розмірі 800,00 грн. (без ПДВ) на р/р

UA483348510000000026008150354в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 44398145, отримувач – ТОВ «Житомирські торги».

УВАГА! Внесок за обробку даних на участь в торговій сесії сплачується учасниками аукціону до подання на реєстрацію заяви на участь в аукціоні, а саме – до 12 год. 00 хв. 20.09.2021р.

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» – www.ueex.com.ua та в електронній торговій системі – https://auc.ukrforest.com/.

Прийом заявок закінчується 20.09.2021р. о 12.00 год.

Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами викладеними у Регламенті.

Додаткову інформацію щодо умов участі в торговій сесії можна отримати за телефонами:

  • відділ акредитації (044) 35-77-537
  • відділ торгів (044) 36-30-331
  • агент +38(098)315-10-07

Розпорядок роботи Біржі: понеділок-п’ятниця 9.00-18.00

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!

УВАГА!!!

З метою запобігання виникнення можливих ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Біржа має право не допустити до участі в аукціоні пов’язаних осіб та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю інших організацій, що беруть участь в аукціоні. В разі виявлення такого факту такий учасник/учасники позбавляється/позбавляються права приймати участь в аукціоні. Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Інструкція користувача

Подача пропозиції 

Участь в аукціоні

Матеріали для завантаження